Om Hening

Hening handlar om att göra hål runda och raka. Detr sker normalt genom användandet av en sten och en olja. Du bestämmer också den ytfinhet och mönster du vill ha i hålet. Hening är ett utmärkt alternativ till slipning, polering eller hårdsvarvning. Genom att hena når du även de toleranser som du efterfrågar.

Nedan ser du exempel på icke önsvärda hål som går att avhjälpa med hening.

Tunna

Timglas

Svarvmärken

Ur centrum

Ovalitet

Bågformat

Dragmärken

Kona

Underdimension

Vågighet