Hydraulik

Typiska hydrauliska applikationer
Axialkolvpumpar, hydrauliska Block,
ventiler och hydrauliska cylindrar

Typiska krav
Ventiler / Block: Tol. + / – 0,001 mm,
o 0,0005 mm – 0,001 mm, / o / 0,001 mm – 0,003 mm,
yta Ra 0,2 till 0,4
Hydraulcylindrar: H7 / H8 Toleranser

Fördelarna med att hena
Kolvpumpar: Förbättra livslängd, säkrare flygplan
Ventiler / Block: Högre tryck drift /
effektivitet på grund av hög precision, inget läckage
Hydraulcylindrar: Hög precision, lång tätningslivslängd

Sunnen Lösning
Block: VSS2 och SV2010/5
Ventiler: ML, VSS2, SV2010/5
Hydraulcylindrar: HT-serien