Oljor

Oljor

Oavsett vilken typ av hening du har eller hur svår processen är så har Sunnen idealiska lösningar. Dessa inkluderar traditionella mineraloljebaserade blandningar för industri-och fordonsindustrin samt miljö anpassade heningsoljor för industriellt och specialanvändning, för exempelvis kärnkraft och flygindustrin

NYHET: SHO-500 Henings olja
SHO-500, en långlivad olja för allmän hening, baserad på en förnyelsebar vegetabilisk bas. Den är 100 procent vegetabilisk och därför petroleum fri och utan tillsatser, såsom svavel, klor och fluor. Denna produkt är en idealisk lösning för henings applikationer där tillsatser inte kan användas, t.ex. kärnkraft och vissa delar flygindustrin. SHO-500 ansluter Sunnen två andra Miljöanpassade oljor, MAN-863 och KG3X.

MB-30 Henings olja
MB-30 är Sunnens multi-purpose industriella henings olja. Högpresterande i kombination med svavel tillsatser för extrema tryck förhindrar svetsning och sönderrivning av arbetsstycket. MB-30 ger maximala och livslängd i svåra material som rostfritt stål och har en mycket högre nivå av ytaktivt smörjande medel än andra petroleumbaserade bearbetningsoljor. Det fungerar på nästan alla metall från aluminium till zirkonium.

MB-40 Henings olja
MB-40 kombinerar de bästa egenskaperna hos våra industrioljor och oljor för fordonsindustrin. Den är speciellt framtagen för användning i svåra applikationer som råkar ut för problem som skärning. Med extrema skärande tillsatser så fungerar MB-40 lika bra i Single-Stroke Honing ® Diamond Tooling, konventionella och superabrasiva processer liksom i CROSSGRINDING ®-program. Det är också mycket användbart när fina texturer är önskvärda.

LT9X Henings olje tillsats
LT9X kan användas som en klorfri tillsats för att öka prestanda eller ersätta utarmade tillsatser i en mängd olika henings och skäroljor. Blandning LT9X i ett 1:1 förhållande med mineralolja skapar en formula liknande MB-30 Honing olja. OBS: Välj en mineralolja som är Solvent raffinerade eller vätebehandlade och har en viskositet av 50-100 SUS. Undvik mineraloljor med högt vax innehåll.

MAN-863 Henings olja
MAN-863 har utvecklats för att tillgodose behovet av en icke-farligt, ekologiskt ansvarigt alternativ till traditionella henings oljor. Den är sammansatt av naturliga ytaktiva smörjande medel i kombination med konserveringsmedel samt en svavelhaltig högtryckstillsats för att förhindra färgning av legeringar innehållande koppar. Den är lämplig för alla material, inklusive exotiska metaller. MAN-863 har en mild lukt och är mycket skonsam för operatören.

MAN-852 Henings olja
MAN-852 är en icke-farlig, ekologiskt ansvarig henings olja som består helt av naturliga ytaktiva smörj medel. Eftersom denna produkt inte använder tillsatser, är det idealiskt för applikationer där tillsatser är begränsade, såsom flyg-och kärnkraftsindustrin. MAN-852 är godkänd av Boeing Aircraft Company och används för att finslipa kritiska delar där klassiska skärvätska tillsatser såsom svavel eller klor har visat sig orsaka mikrokorrision.


KG3X är en icke-farlig, ekologiskt ansvar, henings olja. Liksom MAN-852, är den tillsatsfri och består helt av ytaktiva smörjande medel, men till en lägre viskositet. Normalt används denna olja för att hena kritiska delar där klassiska skärvätska tillsatser såsom svavel eller klor har visat sig orsaka mikrokorrision. KG3X har en mild lukt och är mycket skonsam för operatören. Det är mycket populärt bland operatörer som är känsliga för tillsatser som används i skäroljor.